Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності (далі – Політика) є додатком до Користувацької угоди і визначає порядок обробки та захисту персональної інформації про Користувачів, яку Товариство з обмеженою відповідальністю “AgileBaseCamp” (далі – “Адміністрація”), може отримати під час використання ними Сервісу Адміністрації (далі – Сервіси).

Перед використанням Сервісу, користувачам слід ознайомитися з умовами цієї Політики конфіденційності.

1. Загальні положення

1.1 Використання Сервісу в будь-якій формі означає беззастережну згоду Користувача з умовами цієї Політики конфіденційності та зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен утриматися від використання Сервісу.

1.2 Політика конфіденційності (в тому числі будь-яка з її частин) може бути змінена Адміністрацією без будь-якого спеціального повідомлення і без виплати будь-якої компенсації у зв’язку з цим. Нова редакція Політики конфіденційності набуває чинності з моменту її розміщення на сайті Адміністрації.

1.3 Приймаючи умови цієї Політики, Користувач висловлює свою згоду на обробку Адміністрацією даних про Користувача з метою, передбаченою цією Політикою, а також на передачу даних про Користувача третім особам у випадках, перелічених у цій Політиці.

Зазначена згода може бути відкликана Користувачем тільки за умови письмового повідомлення ним Адміністрації не менше ніж за 180 днів до передбачуваної дати припинення використання даних Адміністрацією.

Використання Сервісу за допомогою веб-браузера, який приймає дані з cookies, означає вираження згоди Користувача з тим, що Адміністрація може збирати й обробляти дані з cookies з метою, передбаченою цією Політикою, а також на передачу даних з cookies третім особам у випадках, перелічених у цій Політиці.

Вимкнення та/або блокування Користувачем опції веб-браузера щодо приймання даних з cookies означає заборону на збір та обробку Адміністрацією даних з cookies відповідно до умов цієї Політики конфіденційності.

1.4 За загальним правилом Адміністрація не перевіряє достовірність наданої Користувачами персональної інформації. Разом з тим у випадках, передбачених Угодою користувача, Користувач зобов’язаний надати підтвердження достовірності наданої ним персональної інформації про себе.

2. Склад інформації про Користувачів, яку отримує і обробляє Адміністрація

2.1 Справжня Політика поширюється на такі види персональної інформації:

2.1.1. Персональна інформація, що розміщується Користувачами, в т.ч. про себе самостійно під час заповнення форми відправлення повідомлення, інша персональна інформація, доступ до якої Користувач надає Адміністрації через веб-сайти або сервіси третіх осіб, або персональна інформація, що розміщується Користувачами в процесі використання Сервісу. До персональної інформації, отриманої таким чином, можуть належати, зокрема, прізвище, ім’я, номер телефону, адреса електронної пошти Користувача, адреса для доставки замовлення. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд.

Забороняється надання Користувачем персональних даних третіх осіб без отриманого від третіх осіб дозволу на таке поширення або, якщо такі персональні дані третіх осіб не були отримані самим Користувачем із загальнодоступних джерел інформації.

2.1.2 Справжня Політика поширює свою дію так само на кандидатів на наявні вакансії Адміністрації, поряд з іншими Користувачами. Кандидати на вакансії, відправляючи резюме Адміністрації за допомогою Сервісу, або електронною поштою, з метою проходження співбесіди та подальшого працевлаштування, висловлюють у такий спосіб згоду на обробку наступних персональних даних: прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження, громадянство, місто проживання, контакти (телефон, адреса електронної пошти), місця роботи і дати роботи, а також інших даних, зазначених кандидатами на вакансії в резюме.

2.1.3 Продавець гарантує Покупцеві збереження конфіденційності наступної персональної інформації про Покупця:

– інформація про картку користувача (останні 4 цифри);

– відомості про покупки та замовлення.

Зазначена інформація передається Продавцем третім особам виключно з метою здійснення оплати замовлення платіжною системою; інші випадки передачі зазначеної інформації третім особам не допускаються.

2.1.4 Дані, що автоматично передаються Сервісу в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, зокрема IP-адреса, індивідуальний мережевий номер пристрою (MAC-адреса, ID пристрою), електронний серійний номер (IMEI, MEID), дані з cookies, інформація про браузер, операційну систему, час доступу, пошукові запити Користувача.

2.1.5 Дані, що додатково надаються Користувачами за запитом Адміністрації з метою виконання зобов’язань Адміністрації перед Користувачами щодо використання Сервісу.

2.1.6 Інша інформація про Користувачів, збір та/або обробка якої встановлені користувацькою угодою Адміністрації.

3. Цілі збору та обробки інформації про Користувачів

3.1 Адміністрація здійснює збір і обробку тільки тієї інформації про Користувачів, в т.ч. їх персональних даних, яка необхідна для виконання зобов’язань Адміністрації з надання Сервісу, відповіді на питання, поставлене Користувачем під час відправлення повідомлення за допомогою Сервісу, а також виконання зобов’язань, передбачених користувацькою угодою.

3.2 Адміністрація може використовувати персональну інформацію Користувачів для цілей:

3.2.1. ідентифікації сторони в рамках договорів між Користувачем і Адміністрацією.

3.2.2. надання Користувачам послуг з використанням Сервісу і для виконання своїх зобов’язань перед ними, в т.ч. уточнення даних платежу, обробки замовлень і запитів і подальшого вдосконалення Сервісу, розробки нових сервісів і послуг.

3.2.3. інформування Користувачів про появу нових матеріалів на Сайті, направлення запитів, що стосуються використання Сервісу, зворотного зв’язку з Користувачем.

3.2.4. виконання маркетингових завдань, проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних,

3.2.5. інформування Користувача за допомогою електронних розсилок. Надаючи свої дані, Користувач погоджується на отримання повідомлень рекламно-інформаційного характеру та сервісних повідомлень (розсилку).

3.3 Цілями обробки персональних даних кандидатів на вакансії є:

– Забезпечення дотримання вимог законодавства України.
– Вирішення питань працевлаштування, оформлення та регулювання трудових відносин.
– Відображення інформації в кадрових документах.
– Інші цілі обробки ПД можуть бути затверджені наказом Оператора.

3.4 Мобільні додатки можуть збирати анонімні дані про місцезнаходження користувача, для того щоб забезпечити більш коректну роботу з вибором способу платежу. Мобільні додатки можуть збирати анонімну статистику використання.

3.5 Користувач висловлює свою згоду на передачу персональної інформації про нього партнерам Адміністрації, третім особам з метою, передбаченою п. 3.2 цієї Політики конфіденційності.

3.6 За необхідності використовувати персональну інформацію про Користувача в цілях, не передбачених цією Політикою, Адміністрація запитує згоду Користувача на такі дії.

4 Обробка інформації про Користувачів

4.1 Персональна інформація про Користувачів зберігається відповідно до чинного законодавства.

4.2 Персональна інформація про Користувачів не передається третім особам, за винятком таких випадків:

4.2.1. Користувач висловив згоду на такі дії.

4.2.2. Передача необхідна з метою забезпечення функціонування Сервісу та/або його окремих функціональних можливостей.

4.2.3. Передача передбачена застосовним правом.

4.2.4 З метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Адміністрації та/або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує умови угоди користувача.

4.2.5 Якщо Адміністрація візьме участь у злитті, придбанні або будь-якій іншій формі продажу частини або всіх своїх активів. При цьому до набувача активів Адміністрації переходять всі зобов’язання щодо дотримання умов цієї Політики.

4.3 Користувач цим повідомлений і погоджується, що Адміністрація може отримувати персональні дані третіх осіб, що надаються Користувачем під час використання Сервісу, та використовувати їх для реалізації окремих функцій Сервісу, за умови, що Користувач гарантує наявність згоди третіх осіб, дані про яких надаються Користувачем під час використання Сервісу, на обробку Адміністрацією, з метою, передбаченою цією Політикою, а також на передання таких даних у випадках, перерахованих у цій Політиці.

4.4 Крім того, Користувач цим повідомлений і погоджується, що Адміністрація може отримувати статистичні знеособлені (без прив’язки до Користувача) дані про дії Користувача при використанні Сервісу.

4.5 Користувачі мають право за запитом отримувати від Адміністрації інформацію, що стосується обробки їх персональних даних.

5. Заходи щодо захисту інформації про Користувачів

5.1 Адміністрація вживає всіх необхідних і достатніх організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації про Користувачів від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, поширення персональної інформації, а також від інших неправомірних дій з нею. До цих заходів належать, зокрема, внутрішня перевірка процесів збирання, зберігання та обробки даних і заходів безпеки, включно із заходами щодо забезпечення фізичної безпеки даних для запобігання неавторизованому доступу до персональної інформації.